onsdag 21 april 2010

Om du hittar en död säl

När den vänliga sälen Harald nyss surfade efter sälporr hittade han en mysko pdf-fil på http://nrm.se
"Om du hittar en död säl"

"Om du hittar en död säl
Ring alltid till Enheten för Miljögiftsforskning, Naturhistoriska riksmuseet, 08-5195 5144 så gör vi en bedömning och bestämmer från fall till fall om vi har möjlighet att ta emot sälen.
Vilka sälar tar vi emot för undersökning?
Färska sälar (samtliga arter) från Östersjön
Alla färska gråsälar från Västkusten
OBS! Vid hantering av döda sälar ska plasthandskar användas.
Hälsoundersökningar på säl ingår i Naturvårdsverkets nationella miljöövervakningsprogram. Syftet med undersökningen är att följa sälarnas hälsotillstånd i Östersjön. För mer information, se Naturvårdsverkets hemsida www.naturvardsverket.se/ 􀃆 Tillståndet i miljön 􀃆 Miljöövervakning 􀃆 Programområden 􀃆 Kust och hav.
Tack för din hjälp "


Detta gjorde såklart den vänliga sälen Harald mycket upprörd!
Den vänliga sälen Harald vill bara pålysa faktumet att:
Sälar Är Också Människor.
Så om du hittar en död säl:
Ring 112!
Den kan ha blivit mördad!
Du hade inte velat att någon forskade på din farmor!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar